Retourneren en ruilen

Retourneren

Wilt u na ontvangst van het product toch de koop ongedaan maken en het product retour sturen? Dat kan, u heeft namelijk een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen die tijd dient u contact met ons op te nemen middels ons contactformulier of even te bellen naar 073 614 7461.

De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening. Na ontvangst van het artikel zullen wij het aankoopbedrag terugstorten.

De bedenktijd is ingesteld om te kunnen beoordelen of het artikel aan uw verwachtingen voldoet. U kunt alleen aanspraak maken op deze bepaling als u het artikel ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking terugstuurt. 

Retouren worden alleen aangenomen indien de originele verpakking van het artikel zelf dicht en onbeschadigd is. U dient zelf te zorgen voor deugdelijke verpakking en verzending. Wij vergoeden geen retourkosten.

Terugbetaling van het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na aanmelding plaatsvinden, mits de retourzending ontvangen is. Indien dat niet het geval is, zal de betaling opgeschort worden.

Top Tuincentrum B.V. behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag terug te storten of de retourzending te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de verpakking geopend is of door schuld van anderen beschadigd is geraakt. Onaangekondigde zendingen kunnen wij niet aannemen.

Mocht u verder nog vragen hebben, vul dan het online contactformulier in op toptuincentrum.nl/contact.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste dertig dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste dertig dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Showroom
Showroom
GroenRijk Den Bosch
Graafseweg 244-246A
5213AR Den Bosch
 
Telefoonnummer: 073-6147461
den.bosch@groenrijk.nl